Informatie aan kandidaten lidmaatschap Tweede Kamer.

Fijn, dat je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Eerst krijg je info en na het ontvangen van de gevraagde info van jou willen we graag met je in gesprek  gaan.

Het is onze eerste deelname aan de verkiezingen. Er zijn daarom twee dingen belangrijk.

Ten eerste hebben we graag een of meer kandidaten uit elk van de 20 kieskringen.

Ten tweede hebben we deskundigheid nodig op verschillende beleidsterreinen, behorend bij onze Idealen, Prioriteiten en de Belangrijke Onderwerpen, zoals die in het Verkiezingsprogramma zijn geformuleerd (bekijk dat even). Bedenk: elk Tweede Kamerlid is in zijn functie gegroeid. Je kunt vaak meer dan je denkt.

Ideaal 1: De voorzitter is de door het bestuur benoemde lijsttrekker en focust op de Gezondheidszorg (Regie over het eigen leven – euthanasie; extra aandacht ouderenzorg – jeugdgezondheidszorg – GGZ; regelgeving in de zorg).

Ideaal 2: Er zal in elk geval een kandidaat moeten komen voor de portefeuille klimaat, milieu, ruimtelijke ordening en waterbeleid.

Prioriteiten: 1. veiligheid – defensie – Binnenlandse Zaken; 2. financiën – economie (met salariëring lager overheidspersoneel); 3. belastingen; 4. onderwijs (regelgeving – inhoud – opvoeding); 5. wetgeving (Eerste Kamer – Referendum – diverse politieke onderwerpen).

Belangrijke Onderwerpen: bv.: woningbouw; inkomensbeleid – arbeidsmarkt – jeugdwerkeloosheid; duurzaamheid; natuur – landbouw – visserij; justitie – asiel – immigratie; kunst – cultuur; IT (wetgeving – cybersecurity); innovatiebeleid; Buitenlandse Zaken; etc. Zie het verkiezingsprogramma.

Krijgen we voldoende zetels dan splitsen we de portefeuilles uiteraard op.

We hopen dat je ons als kandidaat hierbij kunt versterken.

Volgens het Huishoudelijk Reglement heeft het Landelijk Bestuur de voorkeurstemregeling voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 opgesteld. Deze regeling houdt in:

Bovenaan op de lijst staat de lijsttrekker (de voorzitter), dan (indien gevonden) een lijstduwer en vervolgens per kieskring hopelijk minimaal één kandidaat in alfabetische volgorde. Uit de eerste twintig kandidaten met het hoogste aantal voorkeurstemmen bepaalt in principe het Bestuur na overleg met de betrokkenen het Tweede Kamerlidmaatschap op basis van de benodigde deskundigheid zoals hierboven is aangegeven.

Mail meteen je belangstelling naar de voorzitter van het Landelijk Bestuur: info@nieuwedemocratie.com. Download het formulier kandidaatstelling fractie. Stuur de gevraagde info met scans per mail naar de voorzitter . In principe nodigt het bestuur je daarna uit voor een gesprek.

Hartelijke groet van Wim van Dijk, namens het Landelijk Bestuur.

Opm.: We zijn van plan met onze kandidaten ook lokaal deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 met op te zetten afdelingen.