1.Kan Nieuwe Democratie niet beter met de NVVE samengaan?

Wij denken dat de NVVE in zijn eentje tegen een muur blijft aanlopen. Wij willen  met de NVVE samenwerken om via het maatschappelijke veld te bereiken, dat de aanpassing van de Euthanasiewet, van de zorgvuldigheideisen en de Levenseindehulp uit ons programma wordt gerealiseerd.

2.Kan Nieuwe Democratie niet beter met de CLW samengaan?

Wij denken dat ook de CLW politiek tegen een muur blijft aanlopen vanwege het onwrikbare beleid de volledig vrije verstrekking zonder voorwaarden van het Laatste Wil Middel aan mensen van 18 jaar en ouder wettelijk te regelen. Naar onze mening is dat sociaal en politiek niet haalbaar. In september 2021 was daar 24% van de bevolking voor. De CLW blijft dus uitgaan van “Eigen Regie is Eigen Regie, punt”. Die ongenuanceerde opstelling vinden wij politiek onhaalbaar, want ze zal niet alleen bij de Christen Unie tot verzet leiden. Daarnaast denken wij dat er maatschappelijk een bepaalde zorgvuldigheid wordt gewenst tegen misbruik. Ongeclausuleerde verstrekking is zeker op dit ogenblik een paar bruggen te ver.

3.Leidt de Nieuwe Democratie niet tot versnippering?

Ja, maar wij gaan in de politiek sterker opkomen voor de eigen Levensregie. Daarbij willen we samenwerken met partijen die de eigen Levensregie ondersteunen (zoals D66).

4. Zijn jullie een one issue partij?

Ja, sinds december 2021 – januari 2022 met de focus op Levenseindehulp.

Andere vragen

1.  Wat is het bankrekeningnummer van Nieuwe Democratie?

Het bankrekeningnummer is NL37 INGB 0006711366. Hierop kun je een gift storten o.v.v. of “gift”. Wil je lid worden en je lidmaatschapsbijdrage aan ons overmaken, kijk dan onder “Contributie”.

2.  Kan ik mijn lidmaatschapsbijdrage automatisch laten incasseren?

Graag, dan heeft niemand er omkijken naar. Het eerste jaar betaal je via Ideal en een jaar daarna volgt een automatische incasso.

3.  Beschikt Nieuwe Democratie over een ANBI–status?

Nog niet van toepassing. Wij vragen de ANBI-status aan. De ANBI-status zorgt ervoor dat Nieuwe Democratie geen schenkings- of successiebelasting hoeft te betalen en dat je slim kunt geven. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is je jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

4.  Wat is een ANBI?

ANBI is een afkorting en staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze aan een aantal voorwaarden voldoet en zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Op de website van de Belastingdienst kan je alles vinden over ANBI’s: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken.

5.  Hoe hoog is de contributie?

Volgens de Wet Financiering Politieke Partijen tel je met een minimum contributie van € 12,= per jaar mee voor subsidiëring door de overheid. Die subsidie is broodnodig voor ons functioneren. Onze minimale verplichte contributie is i.v.m. kosten bij Ideal slechts € 12,50 per jaar.

6.  Wat is de lidmaatschapsbijdrage?

Dat is de verplichte contributie plus een vrijwillige extra bijdrage. Deze extra bijdrage is echt vrijwillig en vind je die onnodig, dan is je lidmaatschapsbijdrage € 12,50 per jaar.

7.  Hoe kan ik Nieuwe Democratie structureel extra ondersteunen?

Dat kan door een vrijwillige verhoging van de lidmaatschapsbijdrage: geef het aan ons door òf telefonisch òf schriftelijk òf via ledenadministratie@nieuwedemocratie.com. Onze ledenadministratie maakt het direct voor je in orde. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 10.00 – 12.30 uur, 0651014410. Je ontvangt een bevestiging binnen een week, maar in ieder geval voorafgaand aan de eerste incasso.

8. Waarom verhogen jullie de contributie niet in plaats van giften te vragen?

Nieuwe Democratie wil toegankelijk zijn voor iedereen. Een hoge contributie is een drempel om actief te worden. Er is een minimumbijdrage van slechts € 12,50 per jaar, waarboven leden zelf mogen kiezen hoeveel zij extra willen bijdragen.

9. Heeft Nieuwe Democratie giften nodig?

Door onze focus op het legaliseren van Levenseindehulp steunt ND haar voorzitter bij zijn rechtszaak over zijn verstrekking van het Levenseindemiddel.  We zijn echter straatarm. Dus giften zijn meer dan welkom.

Zoals je weet staat de voorzitter voor zelfbeschikking. Aan mensen die de regie over het eigen Levenseinde willen voeren, heeft hij op een zorgvuldige wijze Natriumazide (een Levenseindemiddel) verstrekt opdat zij later op het zèlf gewenste moment het leven kunnen beëindigen. Zijn huis is doorzocht op 5 augustus en op 19 oktober heeft de politie hem aangehouden, verhoord en vrijgelaten. Het advocatenkantoor Anker & Anker vertegenwoordigt hem. Het kost een hoop om tot de Hoge Raad of rechtstreeks bij de Hoge Raad de immorele Euthanasiewet aan te vechten. Inmiddels is circa € 28.000 bijgedragen als gift en bij de Crowdfunding https://steunactie.nl/actie/levenseinde. Overigens vind ik: ik heb A gezegd en ik wil ook (met mijn spaargeld) B zeggen.

10.  Hoeveel subsidie krijgt Nieuwe Democratie?

Niets

11.  Hoe hoog moet mijn gift zijn?

Dat bepaal je zelf. Je gaat er zelf over hoeveel, hoe vaak, wanneer en op welke manier je Nieuwe Democratie extra wil ondersteunen. We hopen op een gemiddelde gift naast het lidmaatschap van € 50,00 à € 100,00 per jaar, maar iedere gift is van harte welkom. Je kunt eenmalig, doorlopend of direct een bedrag overmaken op onze bankrekeningnummer NL37 INGB 0006711366.

12.  Mag mijn bedrijf geld geven aan Nieuwe Democratie?

Nieuwe Democratie is dankbaar voor iedere gift, maar de overheid ziet daarop toe en we zijn voorzichtig bij het aannemen van geld van bedrijven. De belangen van bedrijven en ons gedachtegoed mogen niet door elkaar heen lopen. Daarom voeren wij voordat je bedrijf aan ons kan geven graag een gesprek. Zo kunnen we samen een verstandige afweging maken over je gift. Wil jij met jouw bedrijf geven aan Nieuwe Democratie bel 0651014410.

13.  Wat is het RSIN van Nieuwe Democratie?

Het RSIN wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst. Het RSIN van Nieuwe Democratie is 861501251.

14.  Hoe kan ik het landelijk partijbureau bereiken? 

Het liefst in eerste instantie per mail, zie Contact. Is er sprake van een spoedgeval: bel 0651014410.

15.  Hoe kan ik besturen en commissies bereiken?

Het liefst in eerste instantie per mail. Helaas moeten we nog een paar dingen regelen dus kopieer het mailadres en gebruik dat om te mailen. In alfabetische volgorde:

  1. financadministratie@nieuwedemocratie.com
  2. info@nieuwedemocratie.com
  3. landelijkbestuurpenmst@nieuwedemocratie.com
  4. landelijkbestuurvz@nieuwedemocratie.com
  5. ledenadministratie@nieuwedemocratie.com
  6. secretariaat@nieuwedemocratie.com