Partijfilosofie op hoofdlijnen.

De politiek behoort de gehele Nederlandse bevolking te verbinden. Daarom wegen wij de mening mee van onze leden, maar ook die van de bevolking. Wij willen een vernieuwde democratie met een rechtstreekse werkelijke inbreng van de bevolking op punten die dwars door alle partijen heen belangrijk zijn. Wij willen een meer directe democratie. De huidige partijen staan op een politieke menukaart en ze bieden elk één meergangenmaaltijd aan. Take it or leave it. Wij willen ons diner per verkiezing à la carte bereiden zowel met de partijleden als met wat leeft in de bevolking (uitgezonderd de eerste maaltijd, want ergens moet je beginnen).

Nieuwe Democratie hanteert dus deels andere democratische principes op partij- en nationaal niveau. Wij geven aandacht zowel aan de eigen partijpolitieke standpunten als aan wat nationaal gezien de meerderheid van de bevolking belangrijk vindt. Daarom houden we zowel partij- als bevolkingsenquêtes.

Per verkiezing bepalen wij:

Twee Idealen die niet onderhandelbaar zijn.

Zeven Prioriteiten die onderling uitwisselbaar zijn. Per definitie dienen we een deel daarvan te realiseren in politieke onderhandelingen.

Belangrijke Onderwerpen, waarvoor geldt: zijn de meningen in de partij verdeeld (70% ja; 20% nee, 10% onthouding), dan stemt de fractie verdeeld (70% ja; 20% nee, 10% onthouding).

Compromis: Wij gaan een compromis niet uit de weg als dat noodzakelijk is om onze Idealen en een deel van onze Prioriteiten of andere punten te verwezenlijken. Je mening telt werkelijk en je weet vooraf waar je aan toe bent.

Geïnformeerd meedenken van leden en bevolking bevorderen we. We richten een van ons onafhankelijk Enquête-Informatie instituut (EI) op.

Zie het partijprogramma.