Nieuwe Democratie – organigram

De vigerende statuten zijn “het hoogste gezag” voor de Landelijke Ledenvergadering, het Huishoudelijk Reglement en het Partijprogramma. De Landelijke Ledenvergadering is formeel “het hoogste gezag” binnen de organisatie. Zij neemt slechts een voorgenomen en nog niet definitief besluit waarbij zij het Landelijk bestuur mandateert daarover een partijstemming (“partijreferendum”) te houden waarvan de Landelijke Ledenvergadering de uitslag accepteert als een besluit buiten vergadering. De fracties dienen de Statuten en het Partijprogramma te respecteren. Wijkt een fractielid wezenlijk daarvan af, dan kan een royement volgen. (Opm.: decentraal betekent het regionale of (deel)afdelingsniveau)