Onderzoek 1 m.b.t. het Laatste Wil Middel (LWM).

D.w.z.: “De invloed van het wel of niet bezitten van het Laatste Wil Middel op welzijn en gezondheid”. Zie het verslag van het vooronderzoek Verstrekking LWM en Gezondheid (op de site onder Regie over eigen Leven). Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de mogelijke wenselijkheid van een (geclausuleerde) verstrekking van het LWM.

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Mail naar info@nieuwedemocratie.com.

Startdatum van dit onderzoek: 3 december 2020.

Onderzoek 2 m.b.t. de ervaringen met de (huis)arts en SCEN-arts.

D.w.z.:  “Wat zijn de ervaringen van patiënten of cliënten, familie en mantelzorg(st)ers m.b.t. het verzoek door de patiënt voor het uitvoeren van Euthanasie”. Globaal: hoe hebben de huisarts en/of de SCEN-arts op het verzoek gereageerd, wat waren daarvan de gevolgen voor het verzoek en hoe hebben de betrokkenen dat proces ervaren? Wat waren de effecten van weigering? Deze onderzoeken passen in het streven het zelfbeschikkingsrecht en de eigen Levensregie bij de wens tot Euthanasie aan de patiënt terug te geven. Google Alternatieve route Euthanasie over hoe dat kan.

Heb je belangstelling? Mail naar info@nieuwedemocratie.com.

Onderzoek 3 m.b.t. de paradigma verschuiving van “Sanctity of life” naar “Quality of life”.

D.w.z.:  Is er al dan niet een verschuiving van de instandhouding van Hèt Leven (als een plicht in het algemeen voor bv. artsen) naar de instandhouding van het individuele leven, mits van voldoende kwaliteit (naar het oordeel van de cliënt).

Heb je belangstelling? Mail naar info@nieuwedemocratie.com.