Nieuwsbrief 5

In september 2020 heeft de voorzitter (Wim van Dijk) de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gevraagd om mee te helpen aan een onderzoek m.b.t. het Laatste Wil Middel (LWM). D.w.z.: “De invloed van het wel of niet bezitten van het LWM op welzijn en gezondheid”. Hierover heeft hij eerder in een vooronderzoek met een groot aantal patiënten en cliënten gesproken en daarvan een globale uitwerking gemaakt. Dat verslag is te lezen onder Verstrekking LWM en Gezondheid.

Kort geleden heb ik voor het onderzoek studentengroepen benaderd en Cathelijne Buijs zal hierover een scriptie gaan schrijven. Op donderdag 3 december zal ze met Wim van Dijk van Nieuwe Democratie en Marc Petit van de CLW overleggen over het formuleren van de juiste probleemstelling/centrale vraag welke aansluit op het doel van dit onderzoek en om de aanzet te geven voor het plan van aanpak. Daarin zullen waarschijnlijk een enquête onder de CLW-leden en interviews (op vrijwillige basis) worden opgenomen. Het globale overzicht van de inhoud van mijn gesprekken zal daarbij worden gebruikt.

Het doel van het onderzoek is de mogelijke wenselijkheid van een (geclausuleerde) verstrekking van het LWM vast te stellen. Ieder die hieraan wil meewerken kan mailen naar info@nieuwedemocratie.com (geef daarvoor je naam, adres, telnr op).

Bij voorbaat hartelijk bedankt.