Klimaatvluchtelingen tussen wal en schip (door Joep van Zijl; 28 januari 2021)

In het huidige debat over klimaatverandering gaat het om voorkomen van verdere opwarming van de aarde en de desastreuze gevolgen zoals stijging van de zeespiegel, extremer weer zoals hittegolven, droogte en overstromingen en toename van aantal orkanen en de intensiteit daarvan. Inmiddels is ook duidelijk dat de biodiversiteit wereldwijd afneemt en kansen op verspreiding van ziekten toeneemt. Als belangrijkste maatregel om verdere opwarming te voorkomen is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en daarmee te bereiken dat de opwarming zich beperkt tot 1,5 graad in 2030.

Lees meer

Oprichter van Nieuwe Democratie en psycholoog Wim van Dijk was 1 december jl. in de 5 uur show om uit eigen ervaring te vertellen over het waarom van één van de standpunten: Regie over eigen leven en dood.
Bron video: 5 uur show SBS 6

Bekijk de video door erop te klikken.

Wim van Dijk in de 5 uur Show SBS6

Teken ook de ondersteuningsverklaring op https://nieuwedemocratie.com/ondersteuningsverklaring/ om ons in de tweede kamer te krijgen.