Informatie aan kandidaten lidmaatschap 2e Kamer.

Fijn, dat je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer namens Nieuwe Democratie. Eerst krijg je info en na het ontvangen van de gevraagde info van jou willen we graag met je in gesprek.

Het is onze eerste deelname aan de verkiezingen. Er zijn daarom twee dingen belangrijk. Ten eerste hebben we graag een of meer kandidaten uit elk van de 20 kieskringen. Ten tweede hebben we deskundigheid nodig op verschillende beleidsterreinen, behorend bij onze Idealen, Prioriteiten en de Belangrijke Onderwerpen, zoals die in het Verkiezingsprogramma zijn geformuleerd.

Ideaal 1: De voorzitter is de door het bestuur benoemde lijsttrekker en focust op de Gezondheidszorg (Regie over het eigen leven – euthanasie; extra aandacht ouderenzorg – jeugdgezondheidszorg – GGZ; regelgeving in de zorg).

Ideaal 2: Er zal zeker een kandidaat moeten komen voor de portefeuille klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, waterbeleid en wat daar verder bijhoort.

Prioriteiten: de gewenste deskundigheden zijn: 1. veiligheid – defensie – Binnenlandse Zaken; 2. financiën – economie (met salariëring lagere overheidspersoneel); 3. belastingen; 4. onderwijs (regelgeving – inhoud – opvoeding); 5. wetgeving (Eerste Kamer – Referendum – diverse politieke onderwerpen).

Belangrijke Onderwerpen: de gewenste deskundigheden zijn bv.: woningbouw; inkomensbeleid – arbeidsmarkt – jeugdwerkeloosheid; duurzaamheid; natuur – landbouw – visserij; justitie – asiel – immigratie; kunst – cultuur; IT (wetgeving – cybersecurity); innovatiebeleid; Buitenlandse Zaken; etc. Zie het verkiezingsprogramma.

Krijgen we voldoende zetels dan splitsen we de portefeuilles uiteraard op.

We hopen dat je ons als kandidaat hierbij kunt versterken.

Volgens het Huishoudelijk Reglement heeft het Landelijk Bestuur de voorkeurstemregeling opgesteld voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2021.

Bovenaan op de lijst staat de lijsttrekker (de voorzitter), dan (indien gevonden) een lijstduwer en vervolgens per kieskring hopelijk minimaal één kandidaat in alfabetische volgorde. Uit de eerste twintig kandidaten met het hoogste aantal voorkeurstemmen bepaalt in principe het Bestuur na overleg met de betrokkenen het Tweede Kamerlidmaatschap op basis van de benodigde deskundigheid zoals hierboven is aangegeven.

Zie het formulier kandidaatstelling fractie op de website.

Stuur de gevraagde info op per mail.

Opm.1: Je kunt ook een Ondersteuningsverklaring tekenen, waardoor we mogen deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen.

Opm.2: We zijn van plan met op te zetten afdelingen ook lokaal deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Hartelijke groet van Wim van Dijk, namens het Landelijk Bestuur.