Raadplegen van de leden

Nieuwe Democratie wil een goed geregelde raadpleging invoeren over de gang van zaken hetzij digitaal, hetzij per post. De ALV (Algemene ledenvergadering) vindt in principe plaats als digitale vergadering.

De leden hebben in december 2021 en januari 2022 ingestemd met de koerswijziging van ND.

Niet het politiek beïnvloeden via verkiezingen en het lidmaatschap van de Tweede Kamer is nu de focus maar het bereiken van het legaliseren van Levenseindehulp (waaronder ook Euthanasie wordt verstaan) via het maatschappelijk veld.

Voor een groep leden was het voorlopig verlaten van een politieke koers een reden om het lidmaatschap van ND te beëindigen.