Giftenreglement Nieuwe Democratie

Giften zijn natuurlijk welkom. De overheid heeft bepaald dat een politieke partij een giftenreglement moet hebben om bv. belangenverstrengeling en dergelijke te voorkomen. D.w.z. dat we alle ontvangen giften van € 25,- of meer registreren. Uitsluitend indien het totaal van de giften van een gever in een kalenderjaar € 4.500,- of meer bedraagt, moet dit openbaar worden gemaakt via de jaarrapportage van Nieuwe Democratie en dat moet daarnaast jaarlijks worden gerapporteerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat zijn de wettelijke regels.

Wil je precies weten hoe het zit?
Download: ND Giftenreglement