Eenkamersysteem.

Komt het tot een initiatiefwet of voorstel tot wetswijziging dan vinden wij de procedure te lang. We willen een efficiënt eenkamersysteem invoeren met tijdwinst en minder kosten. Bedenk: 12 EU-lidstaten (45%) en de EU zèlf hebben een eenkamersysteem, evenals circa 1 op de 5 landen wereldwijd.

 In het politieke krachtenveld vindt Nieuwe Democratie de Tweede Kamer waardevol, mits het referendum wordt ingevoerd. De huidige Eerste Kamer is nu medewetgever. Zij beoordeelt een wetsvoorstel van de Tweede Kamer en moet letten op wetstechnische aspecten en op de wetskwaliteit. Uitsluitend na toetsing aan de grondwet, verdragen en afgeleide wet- en regelgeving mag de Eerste Kamer eventueel een wetsvoorstel afwijzen, maar het politieke oordeel blijkt doorslaggevend te kunnen zijn. Het is ongewenst, dat ze politiek-inhoudelijk toetst en het werk van de Tweede Kamer nog eens dunnetjes overdoet.

Indien de samenstelling van de Eerste en Tweede Kamer politiek te verschillend is, kan er een patstelling ontstaan met de noodzaak van een hernieuwde politieke koehandel en bijbehorende onduidelijkheid voor de kiezer. Er dient één kapitein op het schip te zijn. “Twee Tweede Kamers” kan leiden tot inertie, frustrerende traagheid en verwarring bij de bevolking. De hele toetsing door de Eerste Kamer is eigenlijk onnodig en we willen de Eerste Kamer vervangen door de deskundigen van de Raad van State (die nu ook al wordt ingeschakeld door de Tweede Kamer en zelfs daarna eventueel nog door de Tweede Kamer).

Opmerking: De Eerste Kamer heeft het afgelopen decennium gemiddeld 1 à 2 van de 300 jaarlijks voorgelegde wetsvoorstellen teruggestuurd naar de Tweede Kamer. De laatste tijd meer om politieke redenen dan vanuit inhoudelijke.

De bottom line is dat de Tweede Kamer dient te beoordelen of de initiatiefwet of wetswijziging inhoudelijk (en politiek) gewenst is en of zij uitvoerbaar en noodzakelijk is, daarbij in wettelijk opzicht bindend geadviseerd door de neutrale Raad van State. Het zou toch opmerkelijk zijn als de Tweede Kamer zich niet al grondig heeft verdiept in de inhoud, uitvoerbaarheid en noodzaak van een wetsvoorstel of wetswijziging.

    Contactformulier


    * verplichte onderdelen