Lidmaatschap en Contributie of Gift

Nieuwe Democratie heet je graag welkom als lid. Dat word je met een contributie van minimaal € 12,50 per jaar.

Maak dan € 12,50 over op NL37 INGB 0006711366 t.n.v. Nieuwe Democratie o.v.v. Lidmaatschap ND en stuur een mailtje naar info@nieuwedemocratie.com met je volledige naam, adres, en telnr (zodat we je direct kunnen bereiken als er iets niet klopt).

Je kunt ook naast de € 12,50 eenmalig een vrijwillige bijdrage overmaken op NL37 INGB 0006711366 t.n.v. Nieuwe Democratie o.v.v. Extra bijdrage ND. We zijn dankbaar voor elke extra financiële ondersteuning om een verbeterde Wtl (Wet toetsing levenseinde ofwel de “Euthanasiewet”) tot stand te kunnen brengen. Langs die weg willen we hulp bij het levenseinde mogelijk maken, ook hulp door naasten in plaats van de arts.

We zijn hartstikke blij met je lidmaatschap of gift.

JE HOEFT VERDER NIETS TE DOEN. KLIK NIET OP DE KNOP HIERONDER.

Hartelijke groet van Wim van Dijk.