Contributie

Nieuwe Democratie heet je graag welkom als lid. Dat word je met een contributie van minimaal € 12,50 per jaar. Bij betalen met Ideal zie je evt “Mollie”, dat is dus Ideal.

BETAAL ALSJEBLIEFT VIA “MELD JE NU AAN ALS LID” ONDERAAN DE BLZ. DAN STA JE METEEN IN DE LEDENADMININISTRATIE.

HET VERMELDEN VAN DE BANKREKENING IS ALLEEN VOOR EEN EVENTUELE EXTRA BIJDRAGE.

Wil je liever geen automatische incasso afgeven, maak dan € 12,50 over op NL37 INGB 0006711366 t.n.v. Nieuwe Democratie o.v.v. Lidmaatschap ND en stuur een mailtje naar info@nieuwedemocratie.com met je volledige naam, adres, en telnr (zodat we je direct kunnen bereiken als er iets niet klopt).

Je kunt ook naast de € 12,50 eenmalig een vrijwillige bijdrage overmaken op NL37 INGB 0006711366 t.n.v. Nieuwe Democratie o.v.v. Extra bijdrage ND. We zijn dankbaar voor elke extra financiële ondersteuning.

Mogelijk vragen wij in de toekomst de Belastingdienst ons aan te merken als ANBI: een algemeen nut beogende instelling. 

We zijn hartstikke blij met je lidmaatschap.