Klimaatvluchtelingen tussen wal en schip (door Joep van Zijl; 28 januari 2021)

In het huidige debat over klimaatverandering gaat het om voorkomen van verdere opwarming van de aarde en de desastreuze gevolgen zoals stijging van de zeespiegel, extremer weer zoals hittegolven, droogte en overstromingen en toename van aantal orkanen en de intensiteit daarvan. Inmiddels is ook duidelijk dat de biodiversiteit wereldwijd afneemt en kansen op verspreiding van ziekten toeneemt. Als belangrijkste maatregel om verdere opwarming te voorkomen is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en daarmee te bereiken dat de opwarming zich beperkt tot 1,5 graad in 2030.

Lees meer

Oprichter van Nieuwe Democratie en psycholoog Wim van Dijk was 1 december jl. in de 5 uur show om uit eigen ervaring te vertellen over het waarom van één van de standpunten: Regie over eigen leven en dood.
Bron video: 5 uur show SBS 6

Bekijk de video door erop te klikken.

Wim van Dijk in de 5 uur Show SBS6

Teken ook de ondersteuningsverklaring op https://nieuwedemocratie.com/ondersteuningsverklaring/ om ons in de tweede kamer te krijgen.

Eindelijk ruimte voor de dood?  28 november 2020

Door Maurits van Friesland

De titel van deze column is een vraag. Een vraag waarop het antwoord nog lang niet gegeven kan worden. Helaas – wil ik eigenlijk zeggen. Daarom is deze column ook eerder als pamflet of betoog bedoeld dan als een kabbelend verhaaltje om uw tijd te doden.
Al tien jaar zoek ik naar rust – niet de koude rust van het graf, maar warme rust en dan pas het koude graf. Opdat ik die mag vinden zonder dat ik daarvoor eerst eindeloos lichamelijke pijn, nachtmerries en dagelijkse tormenten hoef door te maken. Het tijdstip om over te stappen wil ik natuurlijk zelf bepalen. Wie anders?

Lees meer

Gisteren (vrijdag 27 november 2020) en vandaag probeerden veel mensen de site te bereiken en die liep vol.

Dat is intussen verholpen en ieder kan weer terecht. Sorry voor het ongemak.

In de Volkskrant heeft Maud Effting een artikel geschreven over onze partij en waar zij voor staat.

Wim van Dijk sprak twee keer met haar, in totaal 8,5 uur.

Hij is getroffen door de open mind en gedegenheid van de gesprekken.

Lees het op:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/psycholoog-wim-van-dijk-richtte-een-partij-op-om-mensen-hun-laatstewilpil-te-verstrekken~ba7961fc/?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20201127%7Cochtend&utm_content=Psycholoog%20Wim%20van%20Dijk%20richtte%20een%20partij%20op%20%20om%20mensen%20hun%20laatstewilpil%20te%20verstrekken&utm_term=148721&ctm_ctid=0952f763661cd40189ffefe934994091

In het AD verscheen een andere mening dan die van Nieuwe Democratie over Euthanasie.

Het heeft de titel: Maak Euthanasie deel van medisch handelen.

Het is geschreven door: Liesbeth van den Berg, lid van de VVD-werkgroep Medische Ethiek.

Het is te vinden als je googelt :-)

Vorm je eigen mening door het te plaatsen in relatie met onze Alternatieve route Euthanasie.

In september 2020 heeft de voorzitter (Wim van Dijk) de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gevraagd om mee te helpen aan een onderzoek m.b.t. het Laatste Wil Middel (LWM). D.w.z.: “De invloed van het wel of niet bezitten van het LWM op welzijn en gezondheid”. Hierover heeft hij eerder in een vooronderzoek met een groot aantal patiënten en cliënten gesproken en daarvan een globale uitwerking gemaakt. Dat verslag is te lezen onder Verstrekking LWM en Gezondheid. Lees meer

Nieuwsbrief 4

In de Volkskrant van vrijdag 20 november 2020 zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van de vijf Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s), dat de regels voor euthanasie bij personen met ernstige dementie worden verruimd.

Kohnstamm: “Ze (de artsen ND) hoeven minder bang te zijn voor justitie. Of voor de toetsingscommissie.” Deze verruiming lost de problematiek van de toepassing van de zorgvuldigheidseisen echter niet op, met name wat betreft Ondraaglijkheid en Uitzichtloosheid van het lijden. Ondanks de goede bedoelingen is dit een lapmiddel. Het moet anders.

Lees meer

Nieuwsbrief 3

Maud Effting, journaliste van de Volkskrant heeft de bestuursvoorzitter van ND Wim van Dijk geïnterviewd. De onderwerpen waren de politieke filosofie van ND en met name haar Eerste Ideaal: het teruggeven van het zelfbeschikkingsrecht dat in art 293 Wetboek van Strafrecht van elke burger is afgenomen. Het gesprek ging uitvoerig over de Regie over het eigen leven (en dus ook de dood, als wezenlijk onderdeel van het leven) en waardig kunnen sterven.

Lees meer