Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

Maud Effting, journaliste van de Volkskrant heeft de bestuursvoorzitter van ND Wim van Dijk geïnterviewd. De onderwerpen waren de politieke filosofie van ND en met name haar Eerste Ideaal: het teruggeven van het zelfbeschikkingsrecht dat in art 293 Wetboek van Strafrecht van elke burger is afgenomen. Het gesprek ging uitvoerig over de Regie over het eigen leven (en dus ook de dood, als wezenlijk onderdeel van het leven) en waardig kunnen sterven.

Het startinterview op 9 november duurde 5,5 uur en het vervolg op 16 november 3 uur. Hopelijk leidt het artikel tot nog meer instemming van de Nederlandse bevolking met het zèlf kunnen voeren van de Regie over het eigen leven. Nu heeft gemiddeld 64% dat al in de afgelopen 10 jaar in 10 enquêtes aangegeven.

We willen dat nog veel meer mensen dat willen. De reden is simpel:

Er komt een tsunami van wilsonbekwame patiënten op ons af. Alzheimer: nu 280.000, in 2040 al 500.000; 1 op de 3 vrouwen dementeert, 1 op de 7 mannen en 1 op de 4 mensen van 80+ (Alzheimer site). Ook het aantal Parkinson patiënten zal van ca 55.000 nu stijgen naar ca 91.000 in 2040, waarbij ook dementie kan optreden (Parkinson site). Daarnaast zullen er in 2040 670.000 mensen zijn die een beroerte hebben gehad (Hersenstichting site). Samen met andere patiënten zoals terminale zieken, zal dat de 1.500.000 mensen (9% van de bevolking) benaderen, die de eigen Levensregie willen behouden.

In elke familie zijn dat bv. jij zèlf en mits die er (nog) zijn: jouw oma’s, opa’s, moeder, vader, broertjes, zusjes, tantes, ooms, nichtjes en neefjes, en ook je vriendinnen en vrienden. Iedereen wordt hoe dan ook met dit probleem geconfronteerd. Het lijden zal toenemen en bij onveranderd beleid zal de Euthanasiewet een waardig en menselijk levenseinde voor velen moeilijk tot onmogelijk blijven maken. De Alternatieve route Euthanasie is een goed oplossing voor de Euthanasieproblematiek.

Intussen groeit het aantal leden gestaag, maar vermoedelijk is er meer landelijke bekendheid nodig om ons steviger te positioneren.

Het zoeken naar geïnteresseerden die willen meewerken of bestuurslid willen worden en naar potentiële Tweede Kamerleden gaat onverdroten voort.

Om mee te doen aan de verkiezingen hebben we Ondersteuningsverklaringen nodig (zie aldaar) en wellicht wil je dat als lid of ken je mensen in je omgeving. Informeer die, laat ze een mailtje sturen naar info@nieuwedemocratie.com en ND neemt contact op.